Vasten van 'Ashura!Vandaag, dinsdag 5 november, is de eerste dag van de islamitische maand Muharram.

Muharram is tevens de eerste maand van onze islamitische kalender. Vandaag is dus het islamitische nieuwe jaar ingegaan, het jaar 1435.

Dat betekent dat de verhuizing (Hidjra) van de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam van Mekka naar Medina 1435 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Aangezien 'Umar - radia Allaho 'anho - deze gebeurtenis heeft aangesteld als de eerste dag van de islamitische kalender.

'Ashura

Het is sterk aanbevolen om de tiende dag van de maand Muharram te vasten, oftewel 'Ashura. Deze komt dit jaar overeen met donderdag 14 november.

De reden achter het vasten van 'Ashura

Nadat de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam van Mekka naar Medina verhuisde, merkte hij op dat de Joden 'Ashura vasten. Toen hij hen vroeg wat de aanleiding daarvoor is, antwoordden zij dat het de dag is waarop Allah de profeet Moesa 'alaihi asselaam en zijn volk van de tiran Fir'awn redde. En dat Moesa uit dankbaarheid aan Allah deze dag vastte en dat zij hem daarin volgen.

Hierop zei de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam dat zij, moslims, meer recht hebben op (het volgen van) Moesa dan de Joden, waarop hij de moslims beval om deze dag te vasten. [Bukhari]

Verdienste van het vasten van 'Ashura

De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt over de verdienste van het vasten van ‘Ashura dat het de (kleine) zonden van het voorgaande jaar kwijtscheldt. [Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, in dit geval dus woensdag 13 november. Dit om af te wijken van de Joden.

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van deze maand, Muharram, te vasten.

De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt:

"Het beste vasten na Ramadan is het vasten van de maand van Allah: Muharram." [Sahih Moslim]

Wie nog dagen van Ramadan moet inhalen

Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Ashura te vasten. Zij kunnen dan de intentie nemen voor het inhalen van Ramadan én de dag van 'Ashura, zoals dat de mening is van o.a. shaych bin Baaz en al-'Uthaimeen - moge Allah beide genadig zijn.

Beste broeders en zusters:

De oprechte moslim maakt gretig gebruik van dit soort gelegenheden, waarbij tegenover een kleine daad een grote beloning staat. Helemaal aangezien zonsondergang deze dagen erg vroeg is; een makkelijke buit dus die je niet mag mislopen!


Wilt u ook aan de mailinglijst worden toegevoegd om regelmatig een bericht te ontvangen over uiteenlopende islamitische onderwerpen, meld u dan aan via:www.kennisviamail.nl

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

1 Muharram 1435