Gouden advies van Shaych Rabie`

Gouden advies van Shaych Rabie` aan degenen
die zich bezighouden met opstokerij en qiel wa qaal!
Shaych Rabie` bin Haadie al-Madchalie (حفظه الله) zegt het volgende:

Zo ook adviseer ik jullie om wijsheid te gebruiken in jullie omgang met...
elkaar, en het laten van vragen die leiden tot wrok en qiel wa qaal[1]. Bij Allah dit heeft schade veroorzaakt!

Bij Allah, momenteel heb ik mijn telefoon uitstaan. Ik accepteer geen vragen omdat ik heb ondervonden dat deze vragen problemen hebben veroorzaakt waar geen begin noch een einde aan is! Vragen over die en die persoon. Of ik nou een persoon prijs of dat ik hem misprijs, het enige wat men hiermee wenst zijn fitan (rampspoeden). Laat dit soort zaken o mijn broeders in deze donkere tijden, moge Allah jullie zegenen.

Verlaat qiel wa qaal! Jij prijst die persoon en houdt fanatiek aan hem vast terwijl er een ander persoon komt die fanatiek vasthoudt aan de tegenstander.

Ik heb al vaker tegen jullie gezegd dat er geschillen waren tussen shaych al-Albaanie en andere geleerden van de soennah. Bij Allah, deze geschillen hadden geen enkel effect tussen de rijen van de selefies in de gehele wereld. Geen enkel effect!

Vandaag de dag zie je dat een studentje van de kennis een persoon van fitan is en opzettelijk erop uit is om fitnah te veroorzaken tussen ahloes-soennah. Plotseling is hij een geleerde!? Hij studeert twee dagen en plots is hij een leraar!? Vervolgens heeft hij volgelingen die fanatiek aan hem vasthouden en die geen enkel kritiek aanvaarden jegens hem. Ook al bevat deze kritiek verduidelijkingen en bewijzen. Wanneer iemand dan met verduidelijkingen en bewijzen een persoon bekritiseerd staat de hele wereld op zijn kop! En deze mensen houden fanatiek aan hem vast en vormen een groep voor hem. Het kan zijn dat deze leraar een student van de kennis is waar goeds in zit, maar waarom deze fanatisme?

Het gedrag van de mensen van hizbiyyah[2] is bij sommige selefies binnengedrongen. Bij Allah, dit soort gedrag was niet aanwezig bij ons. Onze iemaam Shaych bin Baaz, al-Albaanie en anderen hadden discussies met elkaar in de islamitische universiteit. Bij Allah, dit had geen enkel effect.

Shaych al-Albaanie zei over degene die zijn handen (op zijn borst) plaatst[3] dat dit een innovatie is. Bij, Allah het had geen enkel effect. En de soefies (de sprookjesvertellers) deden hun best om de jeugd op te zetten tegen elkaar doormiddel van bin Baaz en al-Albaanie. Bij, Allah het lukte hen niet!

Pas dus op voor dit soort zaken o broeders! Laat dit soort zaken. Verlaat het fanatisme voor die en die persoon. Toon geen fanatisme voor niemand niet! Hiermee splitsen jullie deze selefie dawah op! Wij zullen hier nooit tevreden over zijn.

Houdt het met elkaar uit en adviseer elkaar met wijsheid. Verval niet in hizbiyyah en fanatisme voor die en die persoon. De selefie dawah is door dit soort gedrag opengescheurd! Dit soort gedrag is door de mensen van hizbiyyah naar jullie overgebracht en zij hebben ondervonden dat velen van jullie dit soort zaken hebben geaccepteerd. Verlaat dit, moge Allah jullie zegenen!

Ik vraag Allah om onze harten bij elkaar te brengen en de openlijke en innerlijke fitan bij jullie weg te houden.

O broeders, keer terug naar hetgeen de vrome voorgangers zich op bevonden gedurende de geschiedenis, vanonder het adviseren met wijsheid en een goede vermaning en het hebben van een hoog moreel karakter!

Bron: kitaab al-bayaan wal idaah li`aqiedat ahloes-soennah wal djamaa`ah fie roe`yat Allah min kitaab haadie al-arwaah ila bilaad al-afraah li ibn al-Qayyim al-Djowzieyyah.
Genomen van:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140361
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op:
www.ahloelhadieth.com
------------------------------------------------------------------------------
[1] Voetnoot vertaler: hij zei, en die zei.
[2] Voetnoot vertaler: Voetnoot vertaler: hizbiyyah i.e. het hebben van loyaliteit en alliantie naar een specifiek individu of groep die zich verzet tegen de qor`an en soennah, en omwille van hen liefde en haat tonen.
[3] Voetnoot vertaler: na het terugkeren uit roekoe`