Nieuwe online lessen & een lezing.

[NIEUWE LESSEN] verhalen van de profeten door M'hamed Haouli|Uitsluitend via 'an-nasieha live' radiostation
[NIEUWE LEZING] 'de geloofsovertuiging van Ahloe Soennah' Door Aboe Talha Saalih 20-12-2013 om 20:15 zie flyer!!