'Verhalen van de 4 rechtgeleide khaliefen'

Bismillaahi Rahmaani Rahiem
 
Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe,
 
Beste broeders en zusters,
 
Wij zijn verheugd om jullie op de hoogte te stellen van een nieuwe reeks exclusieve online-lessen. Deze  zullen gehouden worden door onze edele broeder en leraar Aboe Talha Saalih (voormalig student aan de universiteit van Medinah in KSA en tevens één van de beheerders van www.an-nasieha.nl). Het onderwerp zal zijn 'Verhalen van de 4 rechtgeleide khaliefen’.  De lessen zullen exclusief  via  ‘An-Nasieha Live’’ radiostation te volgen zijn ( www.an-nasieha.nl/live ). Voor smartphones (galaxy, iphone, ipad etc) kunnen  specifieke programma’s gedownload worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij jullie door naar www.an-nasieha.nl/live.
 
De lessen starten op vrijdag 14-02-2014 direct na salaat al ishaa (19:30/19:40). Dit tijdstip is alleen voor de eerste les. De volgende lessen zullen op een andere tijdstip plaatsvinden. Hierover zullen jullie later ingelicht worden. Tijdens de eerste les zal het verhaal van de edele metgezel, de rechtgeleide khalief, de waarheidsgetrouwe, Aboe Bakr as-Saddiq –moge Allaah tevreden over hem zijn- behandeld worden.

Wij vragen Allaah, de meest Verhevene, om ons en jullie te voorzien van profijtvolle kennis en goede daden. Amien
 
 
Zie onderstaande flyer voor verdere informatie