Advies aan zusters die Da'wah geven

Vragensteller: Een vragensteller zegt: Nobele Shaykh, ik ben een zuster die Da’wah verricht onder vrouwen. Dus wat adviseert u mij en wat zijn de manhadj-boeken die ik moet onderwijzen? Moge Allaah u beschermen.

Shaykh Rabee Ibn Haadee al-Madkhalee: Alle Lof is aan Allaah. En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah. Voorts, we vragen Allaah om jou succes te schenken. En ik adviseer jou om Taqwa te hebben en oprechtheid jegens Allaah. Want het oproepen naar Allaah is van de belangrijkste aanbiddingen. En vervolgens (adviseer ik jou) om kennis op te doen die jou zal helpen in het oproepen naar Allaah. En ik adviseer jou om hetgeen dat je kan van het Boek van Allaah te memoriseren. Of wat voor jou makkelijk is, en wat je zal helpen in deze geweldige zaak; het oproepen naar Allaah de Verhevene. En te memoriseren wat je kan van de Sunnah van de Boodschapper (sallallahoe ‘aleihi wa sallam). Want dit zal jou inchaAllaah helpen bij het verrichten van deze Da’wah. En het overtuigen van de mensen van de waarheid. Want veel van de mensen zijn op de natuurlijke aanleg (f.i.t.r.a.h). En ze houden van ‘Allaah heeft gezegd..’ en ‘de Boodschapper heeft gezegd..’. En dat je hulpt haalt voor het onderwijzen uit boeken als ‘Kitaab at-Tawheed’, geschreven door de Imaam, de Mujaddid Mohammed ibn AbdulWahhaab (moge Allaah hem genadig zijn). Want het is een geweldig boek.. Met als inhoud ‘de Eenheid van Allaah in aanbidding’, en hij heeft dit uitgebreid verduidelijkt en uitgelegd. Moge Allaah hem genadig zijn en vergeven en zijn rang verhogen.


En betreffende ‘de Eenheid van Allaah in Namen en Eigenschappen’ adviseer ik je om ‘Aqeedah al’Waasitiyyah te onderwijzen. Want ondanks de kleine grootte ervan, bevat het zowat alles waar een persoon in dient te geloven. Betreffende de Namen en Eigenschappen van Allaah, het Paradijs en Vuur, de Voorbeschikking. En onze positie jegens Sahaaba (de metgezellen van de Profeet), totdat aan de andere zaken die verbonden zijn met Geloofsleer. En ondanks de kleine grootte van dit boek, is het een excellent boek in alles dat het omvat.. En er is slechts weining van te weerleggen. En als je hiertoe in staat bent, dan dien je Buloog al-Maraam of Oemdatul-Ahkaam te memoriseren, want degene die oproept naar de Islaam heeft behoefte aan dit. De oproeper dient begrip te hebben van zijn Religie en leert de andere mensen begrip van deze Religie. En als je hiertoe in staat bent, dan dien je te lezen uit (Saheeh) Buchari en (Saheeh) Muslim en de boeken van aqeedah; zoals as-Sunnah van al-Khallaal, of ash-Sharee’ah van al-Aajuree en soortgelijke boeken. Dit vermeerdert jouw zekerheid en kennis en begrip, en het vastklampen aan de methodologie van de Vrome Voorgangers. Moge Allaah tevreden zijn met hen.