Goede manieren in de omgang met De Schepper

Fatwa-reeks nr. 13: Goede manieren in de omgang met De Schepper.

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Goede manieren in de omgang met De Schepper omvatten drie zaken:

1- Het als waarheid aanvaarden van de berichtgevingen van Allah – de Verhevene – door erin te geloven. Zodoende dat er geen twijfel of aarzeling heerst bij een persoon in het geloven van de berichtgevingen van Allah – verheven is Hij - .

2- Het aanvaarden van Zijn regelgevingen door ze uit te voeren en toe te passen. Zodoende dat men niks verwerpt van Zijn regelgevingen.

3- Het met geduld en tevredenheid aanvaarden van wat Hij heeft voorbestemd. Zodoende dat je tevredenheid hebt met wat Allah voor je heeft voorbestemd en daar rust bij vindt. En dat je weet dat Allah – geprezen en verheven is Hij – dat slechts met een wijsheid en een doel heeft voorgeschreven, en dat Hij het recht heeft om daarvoor geprezen te worden.


(ontleend aan "Kitaab Al-3ilm", pag. 257-262)

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.

------------

Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar
fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden.