Degenen die Allaah begunstigd heeft.

Fatwa-reeks nr. 15: Degenen die Allaah begunstigd heeft.

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Degenen die Allaah begunstigd heeft, zijn degenen die de waarheid kennen èn ernaar handelen. En zij zijn vier groepen: de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de vromen. En zij zijn ook degenen die worden genoemd in het volgende vers uit de Koran: (En wie Allah en de profeet gehoorzamen, zij zullen zijn met degenen die Allaah begunstigd heeft, van de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de vromen, en wat een uitmuntend gezelschap zijn zij) (vertaling van interpretatie v.d. betekenis) [4:69].

(ontleend aan "Tafsier sorat Al-faati7a", pag. 95)

Notitie van de vertaler: Het bovenstaande is een uitleg van vers nummer zeven van "sorat Al-faati7a" waarin wij Allah – verheven is Hij – vragen ons te leiden naar het pad van degenen die Hij begunstigd heeft.

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.

------------

Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar
fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden.